Welke documenten worden in my e-box gepubliceerd?

In my e-box vind je publicaties die voor jou persoonlijk zijn bestemd. Verwar een publicatie niet met een e-mail. Een publicatie is altijd een document dat je kunt downloaden.

De documenten die in my e-box ter beschikking worden gesteld, hebben meestal te maken met je persoonlijk dossier bij een overheidsinstelling: een beslissing die in het kader van je dossier werd genomen, toelichting bij een wijziging in je dossier, enz.

De documenten kunnen ook het resultaat zijn van een aanvraag die je deed via het portaal van de  sociale zekerheid of via de website van een overheidsinstelling: een specifiek attest dat je hebt aangevraagd, een antwoord op een verzoek om een bepaalde inlichting, enz.